fbpx

Köpprocess

Här är de olika skedena i processen att köpa en nyproducerad bostadsrätt.

1.

Reservation

Vi reserverar bostadsrättslägenheten under ca en vecka för att ni ska ha tid att träffa er bank och få mer information, samt möjlighet att få ert nuvarande boende värderat.

2.

Förhandsavtal

Nästa steg är att skriva ett förhandsavtal. Detta tecknas när kostnadskalkylen blivit intygsgiven och föreningen erhållit tillstånd att ta emot förskott. Förhandsavtalet är ett bindande avtal och innebär att bostadsrättsföreningen förbinder sig att upplåta en lägenhet med bostadsrätt och ni förbinder er att förvärva lägenheten med bostadsrätt. I samband med att förhandsavtal tecknas ska förskott om 50 000 kr betalas.

3.

Upplåtelseavtal

Upplåtelseavtal skrivs preliminärt i januari 2021, den ekonomiska planen är då upprättad och registrerad hos bolagsverket samt föreningen har även fått tillstånd att upplåta bostadsrätt. I samband med tillträdet betalas resterande del av insatsen och ni får nycklarna till er bostad.